Hællæ!

DEN FOR MANGE USEDVANLIG KREVENDE OPPGAVEN Å SI HEI.

Hei, hallo, mornings, morn, tjenare og god dag! Alle svært gode ord å møte et annet menneske med. Noen bruker ordene ofte, andre tar dem knapt i sin munn. Hilse-frekvensen varierer voldsomt ulike steder i verden, innen ulike kulturer og generasjoner.

Nordmenn er neppe på hilse-toppen, men det varierer veldig i forhold til hvor du er. Det er selvfølgelig mer naturlig å hilse på folk her på Nordre Sandøy hvor du blir oppriktig glad de få gangene du møter en levende sjel, enn om du vaser i folkemengden i Bogstadveien i Oslo.

Jeg tror alder også har en del å si, jeg har inntrykk av at eldre og de yngre er best på å hilse – vi midt på er litt sånn midt på. Da jeg var 14 år begynte mitt liv på scenen, og med det fulgte oppmerksomhet. Da ble jeg etterhvert «udregelig» som revykollega Vivi Haug kalte det, og det var hun som ga meg klar beskjed om å hilse på folk og ikke være overlegen.

Et godt råd jeg har fulgt siden den gang, og jeg har bare vunnet på det. Jeg hilser og prater med alle – overalt. Det gir kanskje folk følelsen av å bli sett? Og selv får jeg jo samme godfølelsen.

Det koster så lite dette lille hei, og gir god avkastning med fabelaktig rente tilbake! Men enkelte har problemer. De som ser ned i bakken når du møter dem på en smal sti, de som vasker bilen og snur seg vekk når du kommer i gata – for ikke å snakke om de som ikke hilser etter at du har stoppet og kjørt ut på siden for motgående bil på en smal vei. Da er det lov å hilse, noe som fungerer som et takk i samme slengen!

Best av alt liker jeg mitt lokale begrep HÆLLÆ! Det er en måte å hilse på som du må si med tyngde, som du virkelig må mene, som ikke kan sies med forbehold. Det er en kontaktskapende hilsemåte, vitner om identitet og tilhørighet og best av alt – både avsender og mottaker blir glade!

Æ’en i hællæ får deg automatisk til å smile, noe som understreker hvor hyggelig det er å møte og hilse på akkurat deg.

God helg, venner! Håper vi sees snart, jeg møter deg alltid med et rungende HÆLLÆ❤️